Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383)

-
Toepassing artikel 1 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Brief van de minister van I&W van 10 juli 2020 (35434 / 29398 / 25295, D herdruk) en brief van de minister van I&W van 31 augustus 2020 (35434 / 29398 / 25295, F)

De commissie neemt kennis van de brieven van 10 juli 2020 en 31 augustus 2020. Zij besluit het onderwerp opnieuw te agenderen op 1 december 2020.

-
Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

Brief van de minister van I&W van 6 juli 2020 in reactie op de brief van 15 juni 2020 (verslag nader schriftelijk overleg (34287 / 29383, O))

De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 22 september 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer