Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 22 september 2020
1.
35367 [niet afgerond]

Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 29 september 2020.

2.
35079

Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt), PVV (Bezaan), SP (Janssen), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

3.
35300 VI, AT

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het jaarplan Rechtspraak 2020; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit op 6 oktober 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

4.
Mededelingen en informatie

Het lid Veldhoen (GroenLinks) geeft aan eventueel inbreng te willen leveren inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit verdeling sterkte en middelen politie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren