Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staatscommissie Parlementair Stelsel (34.430)

- Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van BZK

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 september 2020 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (35300 VII / 35300 IV, F) wenst het lid Verkerk (CU) inbreng voor schriftelijk overleg te leveren over toezegging T02839. Hij levert deze uiterlijk 25 september 2020 bij de griffie aan, die de inbreng tot een conceptbrief verwerkt en rondstuurt.

Ten aanzien van de in de brief genoemde toezeggingen beslist de commissie als volgt:

T02575: de deadline wordt verplaatst naar 1 oktober 2020;
T02580: de toezegging is voldaan;
T02735: de deadline wordt verplaatst naar 30 september 2020;
T02736: de deadline wordt verplaatst naar 30 september 2020;
T02739: de deadline wordt verplaatst naar 30 september 2020;
T02835: de deadline wordt verplaatst naar 30 september 2020;
T02839: de deadline wordt verplaatst naar 1 mei 2021;
T02841: de deadline wordt verplaatst naar 29 september 2020;

T01237: de toezegging staat nog open;
T01443: de deadline wordt verplaatst naar 1 januari 2022;
T02425: de toezegging staat nog open;
T02426: de toezegging staat nog open;
T02463: de toezegging staat nog open;
T02737: de deadline wordt verplaatst naar 1 mei 2021;
T02837: de toezegging is voldaan;
T02840: de deadline wordt verplaatst naar 31 oktober 2020;
T02844: de deadline wordt verplaatst naar 31 december 2020;
T02845: de toezegging blijft deels voldaan en de deadline wordt verplaatst naar 1 november 2020.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman