Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32.411)

-
32411

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), ChristenUnie (Verkerk) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman