T02967

Toezegging Starten Internetconsultatie CO2-heffing klimaatakkoord (35.304)De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de ChristenUnie-fractie toe om voorjaar 2020 een internetconsultatie te starten voor de industrie n.a.v. het conceptwetsvoorstel CO2-heffing.


Kerngegevens

Nummer T02967
Status voldaan
Datum toezegging 28 november 2019
Deadline 1 januari 2021
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden Dr. P. Ester (ChristenUnie)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie overig
Onderwerpen CO2
energiebelastingen
klimaatbeleid
Pakket Belastingplan 2020
postcoderoos
Stimulering van Duurzame Energie
Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord
Kamerstukken Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (35.304)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2019/20, 35 304, B, p. 2.

De leden van de ChristenUnie-fractie:

De leden van de ChristenUnie-fractie betreuren het dat nog geen ontwerp van een CO2-heffing voorligt. Ook ontbreekt een aanpassing van de postcoderoosregeling in de energiebelasting. Hoe, zo vragen deze leden, luidt hier de fiscale marsroute? Het valt deze leden voorts op dat de rol van het openbaar vervoer in het realiseren van het energieakkoord niet aan de orde wordt gesteld. Voorziet de regering hier geen specifieke

fiscale initiatieven?

Kamerstukken I 2019/20, 35 304, C, p. 2.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel:

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar de planning voor de CO2-heffing voor de industrie en aanpassing van de postcoderoosregeling. De vormgeving van het wetsvoorstel inzake de CO2-heffing voor de industrie uit het Klimaatakkoord vindt de komende tijd plaats. Het doel is om komend voorjaar een concept van het wetsvoorstel CO2-heffing voor de industrie te consulteren op internetconsultatie.nl. Ik zal uw Kamer informeren over het moment waarop de internetconsultatie start. Zoals ik uw Kamer eerder heb bericht, wordt het wetsvoorstel uiterlijk op Prinsjesdag 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Het kabinet onderzoekt momenteel ook hoe de postcoderoosregeling kan worden gewijzigd of vervangen door een subsidieregeling. Het kabinet streeft ernaar op korte termijn meer duidelijkheid te geven over de toekomst van de regeling.


Brondocumenten


Historie