Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Awir (35.468)

- T02935

Toezegging Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering van de Wet hardheidsaanpassing Awir (35.468)

De commissie besluit de brief van 11 september 2020 van de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als deels voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren