Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Voortgangsbrief directe democratie (34.430) (T02835)

- Motie-Lintmeijer c.s. / Toezegging T02835

Toezegging Voortgangsbrief directe democratie (34.430); Motie-Lintmeijer (GroenLinks) c.s. over een visie op nieuwe vormen van directe democratie; Intrekking van de Wet raadgevend referendum

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de motie-Lintmeijer c.s. over een visie op nieuwe vormen van directe democratie (34430, U) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02835 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman