Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 6 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33.877) (T01941)

- Halfjaarlijks Toezeggingenrappel (35.300 V, D)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020

De commissie besluit om de status van de toezeggingen met nummers T01191 en T01941 ongewijzigd te laten ("openstaand").
De status van T02273 wordt gewijzigd in "legisprudentie".
Aan toezeggingen T02584 en T02656 is voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman