Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 13 oktober 2020
1.
35125

Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), SP (Janssen) en PvdD (Nicolai) gezamenlijk, CDA (Doornhof), D66 (Dittrich), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

2.
35106 (R2115)

Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3.
Rondvraag

Tijdens de rondvraag is de ingelaste gecombineerde vergadering J&V, VWS, BiZa/AZ besproken die hedenavond 13 oktober 2020 zal plaatsvinden. Het betreft de bepaling van het behandeltraject en een voorstel tot een voorlichtingsverzoek aan de Raad van State inzake het voorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35 526).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren