Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 oktober 2020
1.
35426

Wet Mobiliteitsfonds

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Arbouw), GroenLinks (De Boer), PVV (Bezaan) en SGP (Van Dijk).

2.
Evaluatie Rli (2016-2020) en kabinetsreactie

Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 september 2020 (33411, E)

De commissie besluit de brief van de minister van I&W voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Rondvraag

Naar aanleiding van de aan de leden van de commissies IWO en EZK/LNV toegezonden commissiebrede conceptbrief, op basis van inbreng van de fractie van GroenLinks (Kluit), inzake aspecten van granuliet die het Omgevingswetstelsel raken, vraagt een aantal leden om aanpassing van de brief. De leden Kluit en Klip-Martin (VVD) zullen een nadere inbreng leveren. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer