Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet inburgering 2021 (35.483)

- 35483

Wet inburgering 20..

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor wetsvoorstel 35483 plenair te behandelen op 1 december 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren