Kamerdelegatie virtueel aanwezig bij Raad van EuropaOp 12 en 13 en 22 en 23 oktober 2020 namen vier Kamerleden deel aan de vergadering van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Dit waren de Eerste Kamerleden Petra Stienen (D66, delegatieleider), Tiny Kox (SP), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD) en Margreet de Boer (GroenLinks). Het betrof een virtuele vergadering van het 'Enlarged Standing Committee' ter vervanging van de vierde plenaire deelsessie van de Assemblee, die normaal gesproken deze week had plaatsgevonden in het Franse Straatsburg.

Logo Parlementaire Assemblee Raad van Europa (PACE)
Grotere versie foto

Vier rapporten over covid-19

Naast gedachtewisselingen met de Griekse Voorzitter van het Comité van Ministers en de Secretaris-Generaal van de OESO en over de situatie in Nagorno-Karabach vormden de bespreking van vier covid-19 rapporten een belangrijk onderdeel van de agenda. Deze rapporten gingen over de impact van corona op democratieën, mensenrechten en rechtsstaat, migranten en vluchtelingen en gender, gelijkheid en discriminatie. Als rapporteur op dit laatste onderwerp benadrukte Stienen dat een 'one size fits all'-aanpak van deze crisis door veel regeringen structurele maatschappelijke ongelijkheid in veel gevallen heeft verergerd.

Kunstmatige intelligentie

Donderdag 22 oktober werd grotendeels besteed aan de bespreking van zeven rapporten over kunstmatige intelligentie, over onder meer de impact ervan op democratisch bestuur, het justitieel systeem en de bestrijding van discriminatie. Kox merkte op dat het van groot belang is dat er op dit thema snel een nieuwe Raad van Europa-conventie komt. Naast de vele potentiële voordelen onderstreepte Stienen ook de risico's van kunstmatige intelligentie voor belangrijke waarden als autonomie, privacy en gelijke behandeling. "Niet algoritmes, maar mensen zelf moeten blijven bepalen hoe zij behandeld willen worden door overheden en bedrijven", aldus Stienen.

Neerslaan oppositie in Turkije

Kox onderstreepte in het urgentiedebat op 23 oktober over het neerslaan van de politieke oppositie en burgerverzet in Turkije dat het de PACE gaat om het beschermen van Turkse burgers. Kox: "PACE moet duidelijk maken dat het schenden van mensenrechten niet zonder gevolgen kan blijven." De Assemblee heeft sinds 2017 de monitoringsprocedure inzake Turkije heropend vanwege serieuze zorgen over het respecteren van de mensenrechten, democratie en de rechtstaat.

Bescherming van advocaten

In een debat op 23 oktober over bescherming van advocaten benadrukte De Boer dat advocaten een cruciale rol spelen in het handhaven van de rechtstaat. "Burgers hebben advocaten nodig om hun rechten te beschermen. 'Soft law' is daarbij niet voldoende", aldus De Boer. Ze refereerde aan de moord in Nederland vorig jaar op advocaat Wiersum, die het land had geschokt en de bescherming van advocaten prominent op de politieke agenda had gezet.

Genderaspecten buitenlands beleid

Het rapport van Stienen over genderaspecten van het buitenlands beleid werd wegens tijdgebrek niet behandeld. Dit zal op 20 november a.s. worden besproken.

Aangenomen teksten

Alle aangenomen documenten, nieuwsberichten en video-opnames van deze vergadering vindt u terug via deze link.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Logo Parlementaire Assemblee Raad van Europa (PACE)
Afbeelding 1 - Logo Parlementaire Assemblee Raad van Europa (PACE)