35.570, F

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het schrappen van de vrijwillige bijdrage aan de Verenigde NatiesIn deze motie wordt de regering verzocht de vrijwillige bijdrage aan de Verenigde Naties te schrappen.Kerngegevens

nummer 35.570, F
ingediend 27 oktober 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 3 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD en PVV stemden voor.
indiener(s) M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
P.M.L. Frentrop (FVD)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Miljoenennota 2021 (35.570)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)