Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35.130 (R2119))

-
35130, M

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de inwerkingtreding van de Rijkswet inperking gevolgen Brexit; Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V d.d. 26 oktober 2020 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren