Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VI)

- 35210 VI, K

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V d.d. 26 oktober 2020 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren