35.590, F

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het stemmen per briefIn deze motie wordt de regering verzocht om in het kader van de aangekondigde aanpassing van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 de mogelijkheid te overwegen om het stemmen per brief open te stellen voor alle kiezers die in verband met de verspreiding van het covid-19 virus niet naar het stemlokaal kunnen of willen gaan.Kerngegevens

nummer 35.590, F
ingediend 3 november 2020
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 17 november 2020 aangehouden en op 13 juli 2021 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
dossier(s) Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (35.590)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

Bijzonderheden

De stemming over deze motie werd op 10 november 2020 een week aangehouden. De motie is op 17 november 2020 nader aangehouden.