Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35.451)

- Toezegging T02974 - Toesturen kabinetsappreciatie van het AR-advies 'Steun aan grote ondernemingen - leren van het verleden'

Brief van de minister van EZK van 2 november 2020 (35420, 35438, 35451, S)

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden tot 17 november 2020. Voorts besluiten zij het tweede gedeelte van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer aangaande steun aan grote ondernemingen, dat naar verwachting op 12 november 2020 wordt gepubliceerd, te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen van 17 november 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer