Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- Transgenderzorg

Verslag schriftelijk overleg (31016 / 34640, F)

De commissie besluit op 17 november 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De leden van de SP-fractie (Gerkens) hebben al te kennen gegeven inbreng te willen leveren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer