Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34.768)

-
Stand van zaken (Aanpassingswet) Wet toetreding zorgaanbieders en Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 4 november 2020 (34767 / 34768, F)

De commissie neemt de brief (34767/34768, F) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer