Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 november 2020
1.
35366

Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Cliteur), GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt), PVV (Bezaan) en SP (Janssen).

2.
35300 VI / 25295, AZ

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over aanwijzingen voor de veiligheidsregiovoorzitters en toezending aanwijzingen en modelnoodverordeningen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie ziet af van nader schriftelijk overleg en neemt de brief van de minister van VWS, d.d. 23 oktober 2020, voor kennisgeving aan.

3.
Mededelingen en informatie

De commissie stelt vast dat de leden de brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het rapport ‘Evaluatie Schadefonds Geweldsmisdrijven’ (EK 32 363, C met bijlage) desgewenst kunnen betrekken bij de behandeling van het Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten (EK 35 349). Deze brief met bijlage wordt opgenomen in het betreffende kamerstukdossier.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren