Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet inburgering 2021 (35.483)

- 35483, E

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter aanbieding van de Quickscan Arbeidsparticipatie van hoogopgeleide vluchtelingen; Wet inburgering 20..

De commissie besluit deze brieven (35483, E en F) desgewenst te betrekken bij het plenaire debat over wetsvoorstel 35483 (Wet inburgering 20..), voorzien op 1 december 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren