Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket (35.542)

-
T02997

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoeringstechnische consequenties van wijzigingen in de Tozo; Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

De commissie besluit de brief over de uitvoeringstechnische consequenties van wijzigingen in de Tozo (35542, F) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02997 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren