Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 november 2020




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- Transgenderzorg

Verslag schriftelijk overleg (31016 / 34640, F)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Gerkens) en SGP (Van Dijk).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer