Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Reactie op het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over de vitaliteit van bodems de Kamer toezenden (34.985) (T02998)

- Toezegging T02998 - Reactie op het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over de vitaliteit van bodems de Kamer toezenden

Brief van de minister van LNV van 30 oktober 2020 (34985, L)

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 24 november 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer