Kamerleden bij online overleg van de Raad van EuropaOp 20 november namen vijf Eerste Kamerleden en één Tweede Kamerlid deel aan een online vergadering van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE). Dit waren de Eerste Kamerleden Petra Stienen (D66, delegatieleider), Tiny Kox (SP), Margreet de Boer (GroenLinks), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD) en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). Het betrof een zogenaamde 'uitgebreide' Standing Committee waarbij naast delegatie- en fractieleiders ook overige leden waren uitgenodigd deel te nemen. Normaliter had dit overleg in Berlijn plaatsgehad vanwege de start van het Duits voorzitterschap van het comité van ministers van de Raad van Europa.

Logo Parlementaire Assemblee Raad van Europa (PACE)
Grotere versie foto

Gedachtewisseling met Michael Roth, Duits staatsminister voor Europa

Minister Roth gaf als halfjaarlijks voorzitter van het comité van ministers een toelichting op de Duitse prioriteiten. Hij noemde de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, bescherming van de Roma en jongerenparticipatie. Senator Kox vroeg hem naar de Duitse opstelling richting lidstaten die besluiten van het Europees Hof van de Mensenrechten niet uitvoeren, zoals Turkije. Senator Stienen noemde het belang van ook focus op mannen en jongens in het genderbeleid en refereerde naar de internationale Mannendag op 19 november jl.

Onderhoud met Robert Spano, president van het Hof van de Mensenrechten

President Spano van het Mensenrechtenhof in Straatsburg gaf in zijn toelichting aan te maken te hebben met 61.250 lopende zaken uit met name Rusland, Oekraïne en Turkije. Hier buigen 47 rechters over. Kox vroeg aandacht voor de heer Demirtas uit Turkije die al vier jaar in gevangenschap zit te wachten op een besluit van het Hof. Wat kunt u doen, vroeg hij aan Spano. Uitgestelde rechtspraak is ontzegde rechtspraak, aldus Kox.

Gender dimensie in buitenlands beleid

Raad van Europa lidstaten moeten zorgen voor een genderdimensie in hun buitenlands beleid door inclusiviteit, gelijkheid en non-discriminatie te bevorderen stelt het rapport van senator Stienen dat unaniem door de PACE is aangenomen. Volgens Stienen zouden vrouwen een integraal onderdeel moeten zijn van de reactie op deze crisis door zinvol betrokken te zijn bij alle besluitvormingsprocessen om de nasleep te beheersen.

Athene Verklaring comité van ministers

Het actualiteitendebat ging over de verklaring aangenomen door de ministers begin november inzake een effectief antwoord op de gezondheidscrisis met respect voor mensenrechten, democratie en rechtstaat. Senator Kox gaf aan blij te zijn dat het de ministers is gelukt in deze moeilijke tijden met een verklaring te komen. Hij sprak zijn hoop uit dat de lidstaten die de verklaring nog niet hebben ondertekend dit spoedig zullen doen.

Aanpassing van regels voor vergaderen op afstand of hybride

Vanwege de aanhoudende covid-19 pandemie waren wijzigingen voorgesteld in het reglement om op afstand of hybride te vergaderen. Deze wijzigingen werden aangenomen waarbij het aan het bureau is om hierover te besluiten eveneens als het gaat om gebruik te maken van de nieuwe aanvullende verkiezingsprocedure voor verkiezing van rechters en van de hoogste functionarissen van de Raad of van de PACE.

Aangenomen teksten

Via deze link vindt u de aangenomen rapporten.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Logo Parlementaire Assemblee Raad van Europa (PACE)
Afbeelding 1 - Logo Parlementaire Assemblee Raad van Europa (PACE)