Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 november 2020
1. 35572

Belastingplan 2021

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van der Voort), PvdA (Crone), SP (Van Apeldoorn) en SGP (Schalk).

2. 35573

Overige fiscale maatregelen 2021

Bij dit wetsvoorstel is geen inbreng geleverd, zodat de commissie volgende week eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling zal kunnen vaststellen.

3. 35574

Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van VVD (Geerdink).

4. 35575

Wet CO2-heffing industrie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van der Voort), PvdA (Crone), PVV (Van Strien), SP (Van Apeldoorn) en SGP (Schalk).

5. 35576

Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers) en D66 (Van der Voort).

6. 35577

Wet aanpassing box 3

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), FVD (Frentrop), CDA (Essers), D66 (Van der Voort), en PvdA (Crone).

7. 35568

Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers) en GroenLinks (Vendrik).

8. 35579

Vaststelling tarieven opslag duurzame energie- en klimaattransitie 2021 en 2022

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), SP (Van Apeldoorn) en SGP (Schalk).

9. CXLI, A

Brief van de minister van Financiën met het verzoek om overleg voor het maken van werkafspraken over vertrouwelijke informatievoorziening bij koersgevoelige informatie; Vertrouwelijke informatievoorziening bij koersgevoelige informatie

De commissie verzoekt de staf in ambtelijk overleg te treden met het ministerie, waarna te maken werkafspraken ter bespreking wederom geagendeerd zullen worden, teneinde de Voorzitter hierover van advies te dienen.

10. 35433, F

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de tussentijdse evaluatie en verlenging van de herverzekering van leverancierskredieten; Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten

De commissie besluit de brief van 12 november 2020 (35 433, F) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02923 als 'voldaan' te beschouwen.

11. 35 026 / 35 302, U

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretarissen van Financiën over een doenvermogentoets bij fiscale wetsvoorstellen; Belastingplan 2019

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van de behandeling van dit onderwerp tijdens het debat over het pakket Belastingplan 7/8 december 2020 en te agenderen in januari 2021.

12. 21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake verslag videoconferentie Eurogroep en Ecofin van 3 en 4 november 2020; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 30 november en 1 december 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven van 18 en 20 november 2020 (21 501-07, CJ en 21 501–07 CK) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren