Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket (35.542)

-
T03011

Toezegging De Kamer te informeren reactie Europese Commissie over standpunt Tozo-uitkering (35.542)

De commissie besluit de reactie van de Europese Commissie op het standpunt van het ministerie van SZW op te vragen en dit onderwerp opnieuw te bespreken zodra de reactie ontvangen is. Toezegging T03011 blijft in afwachting daarvan als openstaand geregistreerd staan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren