Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34.916)

- T02650

Toezegging Brief over instemmingsvereiste bij het terechtstaan per videoconferentie naar de Kamer sturen (34.915 / 34.916)

De commissies besluiten de toezegging als openstaand te beschouwen in afwachting van de door de minister van J&V aangekondigde beleidsreactie.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren