Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toesturen kabinetsappreciatie van het Algemene Rekenkamer-advies inzake steun aan grote ondernemingen (35.451) (T02974)

- Toezegging T02974 - Toesturen kabinetsappreciatie van het AR-advies 'Steun aan grote ondernemingen - leren van het verleden'

Brief van de minister van EZK van 18 november 2020 (35420, U)

De commissies besluiten op 19 januari 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Voorts besluiten zij toezegging T02974 nog als openstaand te beschouwen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer