Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Naar een veiliger samenleving (28.684)

- Tijdelijk vuurwerkverbod

Brief van de staatssecretaris van I&W en de minister van J&V van 13 november 2020 (28684 / 25295, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van FVD (Dessing), PvdA (Recourt) en PVV (Bezaan). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer