35.578 / 35.431, E

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het afzien van afdracht aan het EU-coronaherstelfondsIn deze motie wordt de regering verzocht van de afdracht van het coronaherstelfonds aan de Europese Unie af te zien en deze middelen onder andere in te zetten voor het terugdraaien van de huurverhogingen en voor generieke huurverlagingen.Kerngegevens

nummer 35.578 / 35.431, E
ingediend 1 december 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 8 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD, Fractie-Van Pareren en PVV stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (35.578)
Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35.431)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)