Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk (35.459)

- 35474/35433/35459, J

Brief van de staatssecretaris van BZK ter aanbieding van toetsingskaders risicoregelingen liquiditeitssteun eerste en tweede tranche aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De commissie neemt kennis van de brief (35474/35433/35459, J) en wenst deze te betrekken bij het beleidsdebat Koninkrijksrelaties, dat is voorzien voor 2 februari 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman