Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 1 december 2020
1.
35572

Belastingplan 2021

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Essers) en 50PLUS (Van Rooijen).

Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020. Bij het debat kan de brief over de aangekondigde novelle inzake de BIK worden betrokken. De commissie spreekt de hoop en verwachting uit dat op 15 december de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan in stemming kunnen worden gebracht samen met de novelle inzake de BIK.

2.
35573

Overige fiscale maatregelen 2021

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van CDA (Essers).
Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

3.
35574

Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

De commissie stelt eindverslag vast. Conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - zal plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

4.
35575

Wet CO2-heffing industrie

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van VVD (Geerdink).
Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

5.
35576

Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), PvdA (Crone) - samen met CDA (Essers) - en 50PLUS (Van Rooijen).
Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

6.
35577

Wet aanpassing box 3

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van CDA (Essers).
Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

7.
35579

Vaststelling tarieven opslag duurzame energie- en klimaattransitie 2021 en 2022

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).
Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

8.
35568

Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).
Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

9.
35205

Wet vliegbelasting

De commissie stelt eindverslag vast en besluit de plenaire behandeling te voegen in de behandeling van het pakket Belastingplan op 7/8 december 2020, onder voorbehoud dat de commissie op maandagmiddag 7 december 2020 de novelle wijziging wet vliegbelasting (35645) formeel in behandeling kan nemen, teneinde te besluiten ook de novelle te betrekken bij het debat over het pakket Belastingplan. De CDA-fractie maakt kenbaar in dat geval met twee woordvoerders aan het debat deel te nemen.

10.
31066, S

Brief van de staatssecretarissen van Financiën over het Jaarplan 2021 Belastingdienst, Toeslagen en Douane; Belastingdienst

De commissie besluit de brief van 24 november 2020 (31 066, S) voor kennisgeving aan te nemen.

11.
Rondvraag


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren