Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)

-
34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief vast en besluit deze aldus te verzenden, met dien verstande dat de leden van de fracties van VVD, CDA en PVV zich niet aansluiten bij de vragen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren