Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (35.570 XV)

-
35570 XV

Nadere inventarisatie behoefte aan begrotingsdebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

De fractie van 50PLUS (Van Rooijen) geeft te kennen behoefte te hebben aan een begrotingsdebat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren