Dinsdag 19 januari 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:55 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

9.Rondvraag


Korte aantekeningen