Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (35.570 XV)

-
35570 XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

De commissie brengt eindverslag uit, onder voorbehoud van plenaire behandeling op 14 december 2020.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman