Korte aantekeningen vergadering commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 14 december 2020
1.
35.570 VIII

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2.
35.570 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. Het beleidsdebat inzake de Koninkrijksrelaties staat gepland voor dinsdag 2 februari 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman