Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 14 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2021 (35.570 VI)

- 35570 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2021

De commissies brengen eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling van de Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2021 (I&A-gerelateerde onderwerpen) op 15 december 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra