35.570 XV, F

Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een vaste rente van 2% tot de werkelijke transitie naar een nieuw pensioenstelselIn deze motie wordt de regering verzocht om tot aan de werkelijke transitie in 2026 uit te gaan van een vaste rente van 2%, zodat de waardering van de verplichtingen meer aansluit bij het daadwerkelijke rendement en er rust komt bij de pensioendeelnemers en gepensioneerden en de sector.Kerngegevens

nummer 35.570 XV, F
ingediend 14 december 2020
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2020 aangehouden en op 26 oktober 2021 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (35.570 XV)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)