Dinsdag 19 januari 2021, commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
35 570 XIX, H - Overzicht voorstellen Nationaal Groeifonds

brief van de ministers van EZK en Financiën van 14 januari 2021

Bespreking

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen