Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 december 2020
1.
Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord [aangehouden]

Verslag nader schriftelijk overleg (34902, P)

De commissies besluiten, op verzoek van het lid Van Hattem (PVV), dit agendapunt aan te houden tot 12 januari 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer