Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bezien of een deel van de financiƫle middelen ingezet kan worden voor degenen die natuurbeheer ter hand nemen (34.985) (T03008)

- Uitvoeringsprogramma Natuur en T03008

Brief van de minister van LNV van 8 december 2020 (33576 / 34985, R)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 8 december 2020 (33576/34985, R) voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit zij toezegging T03008 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer