35.570 VI, E

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over niet instemmen met een nieuw migratiepact van de EUIn deze motie wordt de regering opgeroepen om niet in te stemmen met een nieuw migratiepact van de Europese Unie.Kerngegevens

nummer 35.570 VI, E
ingediend 15 december 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Van Pareren, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2021 (35.570 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)