Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector (29.282)

- Motie-Kox c.s. (35570, G)

Brief van de minister voor MZS van 4 december 2020 in reactie op vragen van 18 november jl. (35570/29282, AA)

De commissie besluit de bespreking van het verslag schriftelijk overleg aan te houden tot 12 januari 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer