Stemming moties Begroting Justitie en Veiligheid 2021Verslag van de vergadering van 15 december 2020 (2020/2021 nr. 16)

Aanvang: 18.08 uur

Status: gerectificeerd


Stemming moties Begroting Justitie en Veiligheid 2021

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021,

te weten:

  • de motie-Van Hattem c.s. over afzien van een bestuursakkoord met de VNG (35570-VI, letter D);
  • de motie-Van Hattem c.s. over niet instemmen met een nieuw migratiepact van de EU (35570-VI, letter E);
  • de motie-Van Hattem c.s. over afzien van de ontwikkeling van een gemeenschappelijke vreemdelingenlocatie (35570-VI, letter F).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Vervolgens de stemming over de motie 35570-VI, letter D, van het lid Van Hattem c.s. over afzien van een bestuursakkoord met de VNG.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35570-VI, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Otten, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD, de ChristenUnie en Fractie-Van Pareren ertegen, zodat zij is verworpen.


Vervolgens de stemming over de motie 35570-VI, letter E, van het lid Van Hattem c.s. over niet instemmen met een nieuw migratiepact van de EU.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35570-VI, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Otten, de PVV, FvD en Fractie-Van Pareren voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Ten slotte de stemming over de motie 35570-VI, letter F, van het lid Van Hattem c.s. over afzien van de ontwikkeling van een gemeenschappelijke vreemdelingenlocatie.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35570-VI, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD, de ChristenUnie en Fractie-Van Pareren ertegen, zodat zij is verworpen.


Dan zijn wij hiermee aan het einde van de stemmingen gekomen.