Dinsdag 19 januari 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Pre-start videovergadering

Vanaf vijf minuten voor aanvang vergadering

2.
Vaststellen agenda

3.
32043, AJ

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over (de transitie naar) het nieuwe pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

Bespreking

6.
35420, AA

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over vaststellingsbeschikkingen NOW 1 en dilemma's in de NOW; Noodpakket banen en economie

Bespreking

7.
35.639, A

Verslag van een schriftelijk overleg de minister van SZW inzake EU-voorstel toereikende minimumlonen in de Europese Unie; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

Bespreking verslag schriftelijk overleg EU-voorstel richtlijn toereikende minimumlonen

8.
21.501-31, AE

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Verslag Informele VTC Raad WSBVC 3 december 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Bespreking

10.
Rondvraag


Korte aantekeningen