35.695, D

Motie-Nicolaï (PvdD) over het toelichten van het bepaalde in het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheidszorgIn deze motie wordt de regering verzocht de minister om ter toelichting van het bepaalde in het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid aan de vervoerder en alle andere bij de toepassing betrokkenen schriftelijk aan te geven dat het bepaalde aldus moet worden uitgelegd dat een beroep daarop kan worden gedaan indien op grond van dringende belangen van persoonlijke aard in redelijkheid niet van de betrokkene gevergd kon worden om zich te laten testen.Kerngegevens

nummer 35.695, D
ingediend 8 januari 2021
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 12 januari 2021. Vervallen op 26 oktober 2021 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer (35.695)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)