Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vijfde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba (35.641)

- 35641

Vijfde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde wetsvoorstel 35641 af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman