Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

- 34325

Brief van de initiatiefneemster over FNV-onderzoek naar verdringing en met het verzoek de behandeling van het initiatiefvoorstel te hervatten; Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

De commissie wacht het door de initiatiefneemster toegezegde rapport met raadsvragen af en stelt de Voorzitter voor vanaf drie weken na ontvangst daarvan de hervatting van de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel in te plannen, maar uiterlijk vóór de Tweede Kamerverkiezingen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren